e - Dokumenty

Aplikacja do zarządzania i archiwizacji faktur elektronicznych będących w obiegu przedsiębiorstwa.Umożliwia wysyłanie oraz przechowywanie faktur elektronicznych zgodniez obowiązującymi przepisami prawa. Gwarantuje bezpieczny obrót fakturami elektronicznymi.

 

Obniżenie kosztów związanych z fakturowaniem

 

 • ograniczenie kosztów papieru, wydruku, wysyłki, archiwizowania ton papierowych dokumentów
 • lepsze wykorzystanie zasobów firmy i podniesienie komfortu pracy
 • oszczędność czasu dzięki automatycznemu podpisaniu e-Faktury i wysłaniu jej na adres e-mailowy odbiorcy
 • możliwość wystawiania dokumentów od razu w formie elektronicznej i automatyczne ich rejestrowanie

 

Obniżenie kosztów archiwizacji dokumentów

 

 • możliwość szybkiego dostępu do archiwum faktur, bez konieczności przeszukiwania segregatorów z dokumentami
 • automatyczne archiwizowanie dokumentów przechowywanych w systemie, pozwalające na łatwe ich odszukanie
 • rezygnacja z drukowania faktur (przechowywanie w formie elektronicznej)
 • przechowywanie faktur w bazie danych (pracującej na silniku bazy danych MySQL firmy Oracle®), stworzonej na serwerze wskazanym przez Klienta
 • archiwizacja bez odrębnego zapisywania danych na nośnikach zewnętrznych np.: płytach CD, dysku komputera

 

Usprawnienie zarządzania i kontroli obiegu faktur
w firmie 

 

 • usprawnienie zarządzanie i archiwizacji dokumentami elektronicznymi, ułatwienie kontroli obiegu faktur
 • oszczędności oraz poprawa organizacji procesów biznesowych
 • wpływ na zwiększenie efektywności zespołu, szansa wykorzystania kompetencji pracowników księgowości do innych działań np.: optymalizacje podatkowe
 • oznaczenie w programach linii Symfonia zintegrowanych z aplikacją e-Dokumenty zarówno faktur wystawionych w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej
 • rejestrowanie elektronicznych faktur zakupu bez względu na format -opisanie każdej danymi (m.in.: dane wystawcy, numer dokumentu, data odebrania), umożliwiającymi łatwe odszukanie dokumentu
 • możliwość wystawienia duplikatu do każdej faktury, która jest ewidencjonowana w Symfonia e-Dokumenty
 • możliwość szybkiego odszukania potrzebnego dokumentu na każdym etapie procesu fakturowania

 

Zmniejszenie liczby błędów przy wprowadzaniu faktur

 

 • automatyczne zapisanie faktur elektronicznych bez konieczności ręcznego wprowadzania
 • ograniczenie liczby błędów, standardowo występujących przy wprowadzaniu danych z faktur drukowanych do systemu informatycznego

 

Usprawnienie procesu wysyłki dokumentów

 

 • szybsze dotarcie faktury elektronicznej do kontrahentów z pominięciem tradycyjnej drogi dostarczenia przez pocztę, wypełnienia stosownych dokumentów np.: książki nadawczej, ewentualności zagubienia dokumentu w trakcie wysyłki
 • możliwość wysyłania faktury elektronicznej natychmiast po wystawieniu i podpisaniu pieczęcią elektroniczną firmy lub podpisem kwalifikowanym Użytkownika na wskazany adres mailowy
 • możliwość szybszego rozliczenia się między kontrahentami

 

Bezpieczny obrót fakturami elektronicznymi

 

 • zastosowanie elektronicznej pieczęci firmy lub podpisu kwalifikowanego kontrahenta (pewność, co do tożsamości kontrahenta i weryfikacja, czy treść pliku nie została zmieniona po jego podpisaniu)
 • możliwość wysyłania faktur elektronicznych wyłącznie do kontrahentów, których oświadczenia zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych zarejestrowano w aplikacji
 • rejestracja wystawionych faktur elektronicznych i wszelkich dokonywanych w nich zmian wraz z informacją o Użytkowniku, który ich dokonał

 

Integracja z programami Symfonia

 

 • Do uzyskania pełnej funkcjonalności programu Symfonia e-Dokumenty oraz jego efektywnego działania wymagane jest posiadanie dwóch programów, jednego do wystawiania e-faktur sprzedaży: Symfonia Handel lub Symfonia Faktura oraz drugiego do rejestrowania elektronicznych faktur zakupu: Symfonia Finanse i Księgowość lub Symfonia Mała Księgowość.

 

 

Copyright SIGMA 2017