Aktualne informacje

                                                                                                                   

 

 

 


 

 

Streamsoft inwestuje w badania i rozwój!Bardzo miło nam poinformować, że firma Streamsoft w raporcie traktującym na temat polskiego rynku teleinformatycznego


zajęła czwarte miejsce wśród firm informatycznych o najwyższych nakładach na R&D (badania i rozwój). Raport został opracowany


i opublikowany przez znane czasopismo branżowe Computerworld w ramach TOP 200 firm informatycznych działających w naszym


kraju.


Wyniki te potwierdzają dotychczasowe działania. Do celów badawczo-rozwojowych Streamsoft korzystał ze środków unijnych,


a dokładnie z programu Innowacyjna Gospodarka. Wszystko po to, aby klientom móc zaoferować jak najlepszy, najbardziej


funkcjonalny, dostosowany do potrzeb system ERP.

 

 

Firmom produkcyjnym Streamsoft oferuje dedykowany, w pełni zintegrowany, gotowy system ERP Streamsoft Prestiż


posiadający wiele bogatych funkcjonalności w zakresie planowania, sterowania i rozliczania produkcji.Oprócz tego w ofercie oprogramowania jest również drugi produkt. Nowoczesny system ERP - otwarty. System Streamsoft Verto


to innowacyjne rozwiązania dla firm, które chcą rozbudowywać system korzystając z gotowej platformy programistycznej.


 

 


 

 

Streamsoft nadal liderem rynku średniego ERP!Biuro badawczo-analityczne DiS opublikowało  w Monitorze IT, nowy raport pt. „Wdrożenia systemów ERP 2012”. Przez liczbę


wdrożeń danego produktu ERP w niniejszym raporcie rozumie się liczbę przedsiębiorstw aktywnie użytkujących produkt. 

 

Raport ten stanowi kompleksową analizę rynku oprogramowania jakie było oferowane w 2012 roku na polskim rynku IT.Liderem rynku oprogramowania dla sektora MSP jest Streamsoft. Potwierdza to badanie udziału naszego systemu (Streamsoft Prestiż)


we wzroście instalacji oprogramowania dla średnich firm za 2012 rok. Udział Streamsoft Prestiż ukształtował się na poziomie 29,4%


wszystkich instalacji.Pozycja ta, w dużej mierze uzależniona jest od intensywnego rozwoju oprogramowania Streamsoft Prestiż. Rozwój ten jest mocno


widoczny w zakresie rozwiązań dla firm produkcyjnych. Przy działaniach badawczo rozwojowych korzystaliśmy ze środków unijnych,


a konkretnie z projektu Innowacyjna Gospodarka.Innym czynnikiem, który wpływa na popularność systemu Streamsoft Prestiż w sektorze MSP jest również open-source'owa baza danych


Firebird oraz możliwość instalowania oprogramowania nie tylko na serwerach z systemem Windows, ale również na serwerach z różnymi


dystrybucjami systemu Linux.

 

 

 


 

 

Nowe B2B Streamsoft to nowe możliwości działania dla firm 

Business to Business w skrócie B2B to projekt informatyczny, którego główną cechą jest możliwość realizowania transakcji pomiędzy firmami

 

dzięki mediom elektronicznym. Zastosowanie modułu B2B zapewnia firmom sporokorzyści, np. w postaci usprawnienia komunikacji biznesowej,

 

zmniejszenia kosztówzawierania transakcji,automatyzacja wykonywania procesów  handlowych w firmach oraz poprawa organizacji wymiany

 

handlowej. Elektroniczna współpraca pomiędzy firmami w zakresie realizacji transakcji handlowych pozwala eliminować bariery geograficzne,


które są jedną z przyczyn problemów i błędów oraz umożliwia zastąpienie kontaktów biznesowych bezpośrednio między partnerami handlowymi.

 

Kluczowe zyski dla firm korzystających z B2B to: redukcja kosztów przetwarzania zamówień poprzez duże skrócenie czasu potrzebnego do obsługi zamówienia oraz zautomatyzowanie czynności związanych z realizacją zleceń kontrahentów - co usprawnia pracę działów sprzedaży i zakupu.
Nowy moduł B2B w systemie Streamsoft Prestiż, to aplikacja działająca on-line, która pozwala na zdalną obsługę sieci sprzedaży. Moduł usprawnia wszystkie etapy zawierania transakcji i jest zintegrowany z modułem Handlowo-Magazynowym systemu Prestiż. 
Z modułu B2B firmy Streamsoft klienci mogą pobierać pełną ofertę towarów i wyrobów, które zostały przeznaczone do sprzedaży internetowej on-line. Każdemu z produktów można nadać odpowiednie statusy np.: Promocja, Nowość, Wyprzedaż, Polecany. Użytkownicy modułu mogą sprawdzać dostępność produktów i stopień realizacji zamówienia. Ponadto, użytkownik B2B może zamawiać towar 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W B2B można również definiować limity kupieckie, rabaty oraz inne warunki handlowe, które będą się automatycznie naliczać dla danego kontrahenta podczas wprowadzenia zamówienia. Kontrahenci mają w module B2B dostęp do spisu swoich zamówień, faktur oraz rozrachunków. Moduł jest wielojęzyczny, a ciągły i łatwy dostęp do aktywnej oferty zapewnia sprawna sieć internetowa.
Wdrożenie nowego modułu B2B Streamsoft w firmach produkcyjnych, handlowych oraz usługowych pozwoli aktywnie budować więzi z odbiorcami. Aplikacja ta umożliwia lepsze kreowanie nowoczesnego wizerunku firmy, a jej znacząco rozbudowane funkcjonalności, to nowe możliwości działania dla obecnych i potencjalnych klientów-użytkowników.

 

Kluczowe zyski dla firm korzystających z B2B to: redukcja kosztów przetwarzania zamówień poprzez duże skrócenie czasu potrzebnegodo

 

obsługi zamówienia oraz zautomatyzowanie czynności związanych z realizacją zleceń kontrahentów - co usprawnia pracę działów sprzedaży

 

i zakupu.

 

 

Nowy moduł B2B w systemie Streamsoft Prestiż, to aplikacja działająca on-line, która pozwala na zdalną obsługę sieci sprzedaży. Moduł

 

usprawnia wszystkie etapy zawierania transakcji i jest zintegrowany z modułem Handlowo-Magazynowym systemu Prestiż. Z modułu

 

B2B firmy Streamsoft klienci mogą pobierać pełną ofertę towarów i wyrobów, które zostały przeznaczone do sprzedaży internetowej on-line.

 

Każdemu z produktów można nadać odpowiednie statusy np.: Promocja, Nowość, Wyprzedaż, Polecany. Użytkownicy modułu mogą sprawdzać

 

dostępność produktów i stopień realizacji zamówienia. Ponadto, użytkownik B2B może zamawiać towar 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 

 

 

W B2B można również definiować limity kupieckie, rabaty oraz inne warunki handlowe, które będą się automatycznie naliczać dla danego

 

kontrahenta podczas wprowadzenia zamówienia. Kontrahenci mają w module B2B dostęp do spisu swoich zamówień, faktur oraz rozrachunków.

 

Moduł jest wielojęzyczny, a ciągły i łatwy dostęp do aktywnej oferty zapewnia sprawna sieć internetowa. Wdrożenie nowego modułu B2B

 

Streamsoft w firmach produkcyjnych, handlowych oraz usługowych pozwoli aktywnie budować więzi z odbiorcami. Aplikacja ta umożliwia lepsze

 

kreowanie nowoczesnego wizerunku firmy, a jej znacząco rozbudowane funkcjonalności, to nowe możliwości działania dla obecnych

 

i potencjalnych klientów-użytkowników.


 


 

101 rozwiązań na problemy w produkcji

 


"Informatyka w produkcji" to cykliczne konferencje – spotkania z kadrą zarządzającą produkcją w firmach z różnych  branż. Spotkania

 

te są ważnym elementem w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją. 24 września 2013 w rozpoczyna się już 7 cykl,

 

pod hasłem: „101 rozwiązań na problemy w produkcji”. Tematyka skupiona będzie wokół zaprezentowania narzędzi do planowania produkcji,

 

szybszego tworzenia planów produkcyjnych i wprowadzania zmian w planach – zwłaszcza tam gdzie planowanie produkcji poddane jest

 

dużej zmienności. Każdy cykl spotkań „Informatyka w produkcji” ma na celu uzyskanie odpowiedzi na to pytanie:

 

 

 

Jak wykorzystać informatyzację do budowania przewagi konkurencyjnej firmy?


 

Pokazujemy jak wykorzystać narzędzia informatyczne – a dokładniej system ERP i jego rozbudowane możliwości m.in. do:

 

 • Usprawnienia komunikacji i wymiany informacji
 • Planowania wszystkich zasobów
 • Analizy potencjału firmy
 • Analizy rentowności firmy
 • Analizy i oceny wszystkich zaplanowanych działań w celu znalezienia przyczyn odchyleń i zakłóceń w procesie ich realizacji
 • Redukcji kosztów i minimalizacji stanów magazynowych
 • Szybszego przygotowania planów produkcyjnych i ich aktualizacji na bieżąco – nawet przy dużych zmianach planów

 

Terminarz konferencji:


 • 24 września - Poznań
 • 25 września - Łódź
 • 26 września - Warszawa
 • 1 października - Wrocław
 • 2 października - Katowice
 • 3 października - Kielce
 • 8 października - Bydgoszcz
 • 9 października - Gdańsk
 • 10 października – Szczecin

 

 

 

Udział jest bezpłatny!Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę www.informatykawprodukcji.pl

 

Tam znajdziecie Państwo również wszelkie informacje na temat naszych eventów.

 

 

Zapraszamy!

 

Patroni medialni:

 

 • Magazyn Przemysłowy
 • 4metal
 • Kaize

 

 

 

 


 

 

 

System klasy ERP - Streamsoft Prestiż został wyróżniony tytułem Produkt nominowany do Godła "Teraz Polska" w ramach XX edycji tego

 

konkursu. Nominacja świadczy o wyjątkowych walorach jakościowych systemu Prestiż, będącego flagowym produktem firmy Streamsoft

 

- uznanego na rynku producenta oprogramowania dla biznesu

 

 


 


 

Nagroda dwutygodnika IT Reseller dla Sage


 

19 października 2011 r. nasz Program Partnerski otrzymał nagrodę w VII konkursie na Najlepszy Program Partnerski IT Resellera.

 

 

Nominacje dla sześciu najlepszych programów partnerskich w 6 kategoriach przyznawane są w drodze głosowania przez resellerów. Każdy

 

reseller ma prawo do oddania jednego głosu w każdej kategorii. Każdy uczestnik mógł zagłosować tylko raz. Zwycięzców, po weryfikacji

 

głosowania, wybiera redakcja. Laureatów wyróżniono na Gali IT Resellera.

 

 


 

 

Forte Kadry i Płace 2012 uwzględnia najnowsze zmiany prawne


 

Forte Kadry i Płace 2012 uwzględnia obowiązujące od nowego roku zmiany prawne m.in.: aktualne wzory deklaracji PIT, możliwość

 

określenia danych identyfikacyjnych ubezpieczonego przy tworzeniu raportów ZUS (PESEL, NIP), współpracę z najnowszą wersją aplikacji

 

SODiR OffLine 8.94., zmienioną wartość składki na ubezpieczenie rentowe.

 

 


 

 

Nowe wersje programów Symfonii


 

Informujemy, że Symfonia Kadry i Płace 2012 oraz Symfonia Płace 2012 będą dostępne w sieci sprzedaży w pierwszej dekadzie lutego.

 

Jednocześnie przypominamy, że już 11.01.2012 zostały udostępnione aktualne formularze deklaracji: PIT-11(19), PIT-40(17), PIT-4R(3),

 

PIT-8AR(1) i PIT-8C(5) w ramach usług abonamentowych do Symfonii Kadry i Płace.

 

 

 

Informujemy, że Symfonia Kadry i Płace 2012 oraz Symfonia Płace 2012 będą dostępne w sieci sprzedaży w pierwszej dekadzie lutego.

 

Jednocześnie przypominamy, że11.01.2012 dla posiadaczy aktywnych usług abonamentowych: Symfopakiet lub Symfopakiet Plus do

 

programu Symfonia Kadry i Płace został udostępniony suplement z aktualnymi formularzami deklaracji:

 

 

 • PIT-11(19), PIT-40(17), PIT-4R(3),PIT-8AR(1) i PIT-8C(5)

 

Do programu Symfonia Płace suplement z aktualnymi formularzami deklaracjami:

 

 

 • PIT-4R(3), PIT-8AR(1) został udostępniony w ramach usług abonamentowych 18.01.2012.

 

 

 

Zachęcamy do korzystania z abonamentu na aktualizacje, który gwarantuje szybsze i bezpłatne uaktualnienia.

 

Poniżej wybrane nowości z zapowiadanych wersji Symfonii.

 

 

 

Nowości Symfonia Kadry i Płace 2012 to m.in.:


 

 

 • aktualne wzory deklaracji: PIT-11(19), PIT-40(17), PIT-4R(3), PIT-8AR(1) i PIT-8C(5)

 

 

 • pełna obsługę formatu XLS plików do generowania deklaracji elektronicznych do e-deklaracje.mf.gov.p

 

 

 • możliwość określenia danych identyfikacyjnych ubezpieczonego przy tworzeniu raportów ZUS (PESEL, NIP)

 

 

 • nowy raport „Podsumowanie wynagrodzeń”- umożliwiający wydruk zestawienia wynagrodzeń w oparciu o listy płac lub okresy

 

 

 • zmiany w raportach: ustawienia wyboru okresu/listy płac w jednym oknie

 

 

 • raport „Zaświadczenie o zarobkach”- umożliwiający wybór sposobu określania okresu zatrudnienia pracownika.

 

 

 • zmiany w zbiorczym wprowadzaniu danych kadrowych, wczytywanie danych na zakładkach

 

 

 • optymalizacja wydajności

 

 

 

Nowości Symfonia Płace 2012 to m.in.:


 

 

 • aktualne formularze deklaracji: PIT: 11, 40, 4R, 8AR, 8C Nowości Symfonia Płace 2012 to m.in.:

 

 

 • aktualne formularze deklaracji: PIT: 11, 40, 4R, 8AR, 8C

 

 

 

 

 • możliwość określenia danych identyfikacyjnych ubezpieczonego przy tworzeniu raportów ZUS (PESEL, NIP) pełna obsługę formatu XLS

 

 

 

 

 • możliwość określenia danych identyfikacyjnych ubezpieczonego przy tworzeniu raportów ZUS (PESEL, NIP)

 


 

Nowe wersje programów Symfonia Mała Księgowości i Symfonia Start Mała Księgowości


 

Najnowsze wersje programów zawierają aktualne formularze deklaracji podatkowych (PIT-2, PIT-4R, PIT-11, PIT-16A, PIT-28, PIT-28A,

 

PIT-28B, PIT-36, PIT-36L, PIT-40, PIT-B, PIT-O) i dostosowane zostały do zmienionej stawki składki rentowej.

 

 


 

 

 

Nowa wersja Systemu Zarządzania Forte 2012


 

Informujemy, że nowa wersja zintegrowanego Systemu Zarządzania Forte jest dostępna w sieci sprzedaży Sage. W wersji 2012

 

wprowadziliśmy wiele zmian i udogodnień m.in.: w obszarze kadrowym, handlowym oraz zarządzania dokumentami elektronicznymi.

 

Zachęcamy do zakupu oraz zaktualizowania posiadanego oprogramowania na najnowszą wersję.

 

 

 

Wyróżnienie dla Sage ERP X3

 

Z przyjemnością informujemy, że system Sage ERP X3 otrzymał wyróżnienie w konkursie „Najlepsze Produkty dla Biznesu 2011” w kategorii

 

„Oprogramowanie” organizowanym przez Gazetę Finansową.

 

 


 


 

Nowa wersja Symfonii Start Mała Księgowość

 

Zachęcamy do zakupu aktualnej wersji programu Symfonia Start Mała Księgowości 2012 zawiera aktualne formularze deklaracji podatkowej

 

(PIT-2, PIT-4R, PIT-11, PIT-16A, PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-36, PIT-36L, PIT-40, PIT-B, PIT-O) dostosowana została do zmienionej

 

stawki składki rentowej zwiększa funkcjonalności rejestracji zapisów dzięki dodaniu pola „Data zdarzenia gospodarczego” poprawia jakość

 

ewidencjonowania remanentów. 

 

 


 

 

 

Nowa wersja Symfonii Mała Księgowość

 

Zachęcamy do aktualizacji programu Symfonia Mała Księgowość do wersji 2012.1 zawiera aktualne formularze deklaracji podatkowej (PIT-2,

 

PIT-4R, PIT-11, PIT-16A, PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-36, PIT-36L, PIT-40,PIT-B, PIT-O) dostosowana została do zmienionej stawki 

 

składki rentowej zwiększa funkcjonalności rejestracji zapisów dzięki dodaniu pola „Data zdarzenia gospodarczego” poprawia jakość

 

ewidencjonowania remanentów Aktualizacja jest bezpłatna dla wszystkich posiadających aktualną wersję programu (Symfonia Mała

 

Księgowość 2012).

 

 


Copyright SIGMA 2017