Raporty i Formularze

Streamsoft Prestiż

 


Przeznaczenie modułu


Raporty i Formularze umożliwiają definiowanie i wykonanie własnych zestawień, analiz, formularzy dokumentów w oparciu o dane zgromadzone w systemie. Moduł stanowi kompletne i  w pełni zintegrowane z systemem Streamsoft Prestiż narzędzie przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników systemu.

Zalety modułu:

  • Intuicyjny, całkowicie spolszczony, łatwy do opanowania interfejs użytkownika, zgodny ze stylem najpopularniejszych pakietów biurowych.
  • Dostępna technologia umożliwia tworzenie raportów o dowolnej strukturze, dzięki możliwości zagnieżdżania raportów, parametryzacji zapytań oraz tworzeniu grup i podgrup.
  • Dostarcza wizualnych, łatwych do użycia narzędzi, na wszystkich etapach tworzenia raportu: dostęp do danych, wygląd raportu, prezentacja wyników.
  • Dane mogą być wybierane za pomocą kreatora lub projektanta zapytań, gdzie po wskazaniu tabel, kolumn, warunków, grup oraz warunków sortowania, tworzone jest zapytanie w języku SQL.
  • Wygląd raportu może być tworzony ręcznie lub za pomocą dostępnych kreatorów.
  • Prezentacja wyników dostępna jest w każdym momencie tworzenia raportu, na zakładce podglądu.
  • Wbudowany interpreter obiektowego języka PASCAL, umożliwia tworzenie dostępnych w raporcie zmiennych, formuł obliczeniowych oraz procedur obsługi zdarzeń. 

Dostosowanie do potrzeb użytkownika
Wygląd raportów może być w szerokim zakresie dostosowany do wymagań użytkownika. Mimo, że w systemie Streamsoft Prestiż znajduje się wiele standardowych zestawień zawsze istnieje możliwość budowania nowych lub dostosowania istniejących już do indywidualnych potrzeb, zarówno w zakresie danych jak i wyglądu.

Projektowanie zestawień i formularzy
Moduł pozwala na projektowanie i natychmiastową ocenę wyglądu tworzonego zestawienia. Rozbudowany system analizy pozwala na szybkie wizualne wydobycie wartości ze wszystkich danych. Utworzone wzorce formularzy i zestawień można zapisać na dysku w celu ich późniejszego wykorzystywania, modyfikacji czy kopiowania do nowych wzorców. Użytkownik modułu może decydować praktycznie o każdej wizualnej części zestawienia, począwszy od obiektów graficznych, pól typu memo (notatek zajmujących nawet kilka stron druku), czy wartości sumujących i wyliczających poszczególne grupy danych. Istnieje możliwość oddzielnego projektowania strony tytułowej zestawienia, nagłówka i stopki strony, nagłówków i stopek tabel itd.

Kreator zestawień
Wbudowany kreator zestawień pozwala na wybranie żądanych danych, posortowanie ich w odpowiedni sposób i uzyskanie profesjonalnego wyglądu zestawienia za pomocą pojedynczych kliknięć myszką. Wbudowane gotowe szablony i formularze można modyfikować, tworząc indywidualne raporty przy minimalnej pracy własnej. Zaawansowani użytkownicy będą mogli tworzyć zestawienia warunkowe, włączając do nich linie kodu języka Pascal, co umożliwi jeszcze większą elastyczność programu.

Wysyłanie raportów i zestawień
Oprócz wydruku, przygotowany raport może być wyeksportowany w standardach Word i Excel. Można również wysyłać raporty w formatach PDF, RTF, HTML i innych. W prosty sposób zestawienie może być wysłane pocztą elektroniczną lub włączone na stronę WWW.

Serwer raportów
Serwer raportów jest to rozwiązanie, które umożliwia wykonanie dowolnych zestawień definiowanych, w oparciu o zadane przez użytkownika warunki wejściowe. Zestawienia rozsyłane są na adresy e-mail wybranych użytkowników, jako załączniki. Usługa ta powoduje zmniejszenie obciążenia systemu Streamsoft Prestiż poprzez możliwość wykonywania i rozsyłania raportów w nocy.

Analiza projektów
Dzięki tej funkcjonalności można zgromadzić w jednym zbiorze dokumenty sprzedażowe, zakupowe i magazynowe związane z konkretnym projektem. Ponadto, można stworzyć raporty, które umożliwiają analizę kosztów wynikających z poszczególnych dokumentów związanych z realizacją projektu. Analizy wykonane przenoszone są automatycznie do zbioru analiz ukończonych.

Copyright SIGMA 2017