Streamsoft Prestiż

 

 
 

Streamsoft Prestiż stanowi zintegrowany zbiór modułów, obsługujących wszystkie procesy biznesowe firmy. Jest efektem wiedzy i bogatych doświadczeń firmy Streamsoft w zakresie tworzenia aplikacji wspomagających pracę przedsiębiorstw. Elastyczność systemu sprawia, że dopasowuje się on do zmiennych warunków otoczenia zewnętrznego i rozwija wraz z rozwojem firm, które go wdrożyły. Pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP / Vista / Win 7, zachowując standardy obowiązujące w tym środowisku. Zalecany jest dynamicznie rozwijającym się firmom, poszukującym zaawansowanych rozwiązań.
Budowa systemu


Modułowa budowa Streamsoft Prestiż umożliwia wdrażanie wszystkich bądź wybranych elementów równocześnie lub w odpowiedniej kolejności. Czas wdrożenia jest optymalnie krótki – od 1 do 6 miesięcy. Czas trwania wdrożenia zależy od kilku czynników: wielkości firmy, zakresu wdrażanych funkcjonalności oraz dobrej organizacji pracy w ramach projektu wdrożeniowego – zarówno po stronie dostawcy jak i klienta. Wdrożenie porządkuje i umożliwia automatyzację przebiegających w firmie procesów biznesowych.
System Streamsoft Prestiż wspomaga obsługę kluczowych procesów biznesowych występujących w przedsiębiorstwie.Wdrożenie systemu zapewnia zidentyfikowanie procesów, prawidłowe opisanie i zamodelowanie oraz pełny monitoring umożliwiający ich usprawnianie.
Do przechowywania i przetwarzania danych gromadzonych w systemie zastosowano nowoczesną relacyjną bazę z interfejsem SQL w architekturze klient-serwer.Technologia klient-serwer jest gwarancją wysokiej odporności bazy danych na wszelkie awarie stanowisk sieciowych. Umożliwia sprawne przetwarzanie bardzo dużej ilości danych. Dane zawarte w systemie Streamsoft Prestiż mogą być łatwo analizowane z wykorzystaniem aplikacji firmy Microsoft, np. Excel, Access oraz innych.

Modułowa budowa Streamsoft Prestiż umożliwia wdrażanie wszystkich bądź wybranych elementów równocześnie lub w odpowiedniej kolejności. Czas wdrożenia jest optymalnie krótki – od 1 do 6 miesięcy. Czas trwania wdrożenia zależy od kilku czynników: wielkości firmy, zakresu wdrażanych funkcjonalności oraz dobrej organizacji pracy w ramach projektu wdrożeniowego – zarówno po stronie dostawcy jak i klienta. Wdrożenie porządkuje i umożliwia automatyzację przebiegających w firmie procesów biznesowych.

 

System Streamsoft Prestiż wspomaga obsługę kluczowych procesów biznesowych występujących w przedsiębiorstwie.Wdrożenie systemu zapewnia zidentyfikowanie procesów, prawidłowe opisanie i zamodelowanie oraz pełny monitoring umożliwiający ich usprawnianie.

 

Do przechowywania i przetwarzania danych gromadzonych w systemie zastosowano nowoczesną relacyjną bazę z interfejsem SQL w architekturze klient-serwer.Technologia klient-serwer jest gwarancją wysokiej odporności bazy danych na wszelkie awarie stanowisk sieciowych. Umożliwia sprawne przetwarzanie bardzo dużej ilości danych. Dane zawarte w systemie Streamsoft Prestiż mogą być łatwo analizowane z wykorzystaniem aplikacji firmy Microsoft, np. Excel, Access oraz innych.

Obsługa oddziałów.

W celu sprawniejszej obsługi klientów wiele firm otwiera oddziały, filie i sklepy firmowe. Najczęściej przysparza to wielu problemów administratorom systemów informatycznych,którzy nie posiadają wystarczających sił i środków, aby odpowiednio obsługiwać nowe lokalizacje.Jednym z takich problemów jest replikacja danych (okresowe przenoszenie danych i łączenie z danymiw centrali). Z punktu widzenia zarządzania systemem informatycznym, taki sposób udostępniania aplikacji w przedsiębiorstwach jest często czasochłonny, drogii skomplikowany. Informatycy muszą nie tylko fizycznie instalować aplikacje we wszystkich lokalizacjach, ale także zapewnić pomoc techniczną, przygotować rozmaite konfiguracje dla różnego sprzętu. Rozwiązaniem wielu problemów jest zastosowanie technologii terminalowej.Minimalizuje ona ilość danych przesyłanych przez sieć. Ta właściwość umożliwia dostarczanie, zarządzanie i serwisowanie aplikacji w sposób centralny z jednego miejsca,umożliwiając pracę w czasie rzeczywistym komputerów centrali jak i oddziałów na wspólnej bazie danych.

 


Dzięki wdrożeniu systemu Streamsoft Prestiż uzyskujemy redukcję kosztów związanych z:

  • pomocą techniczną dla rozproszonych użytkowników
  • aktualizacją wersji aplikacji u rozproszonych użytkowników
  • zapewnieniem bezpieczeństwa danych oraz całego systemu informatycznego


 

Copyright SIGMA 2017