Modelowe wdrożenia produkcji

 

 

Modelowe wdrożenia produkcji
Przeznaczone są dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Umożliwiają dostarczenie klientowi gotowych
rozwiązań, z pominięciem długotrwałych analiz. Wdrożenia modelowe gwarantują optymalnie krótki czas wdrożenia i sprawny przebieg, korzystną cenę oprogramowania, dostosowaną do wybranego rozwiązania modelowego oraz ograniczenie do minimum zasobów ludzkich biorących udział we wdrożeniu po stronie klienta.

Modelowe wdrożenia produkcji

Przeznaczone są dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Umożliwiają dostarczenie klientowi gotowych rozwiązań, z pominięciem długotrwałych analiz. Wdrożenia modelowe gwarantują optymalnie krótki czas wdrożenia i sprawny przebieg, korzystną cenę oprogramowania, dostosowaną do wybranego rozwiązania modelowego oraz ograniczenie do minimum zasobów ludzkich biorących udział we wdrożeniu po stronie klienta.

Modelowe wdrożenia stanowią alternatywę wobec dedykowanych wdrożeń produkcji, poprzedzonych długotrwałymi analizami. Podjęcie decyzji o wyborze modelowego wdrożenia produkcji przynosi Klientowi istotne korzyści:

 

  • optymalnie krótki czas wdrożenia (od 3 do 6 miesięcy)
  • korzystna cena oprogramowania
  • sprawny przebieg wdrożenia
  • krótki czas przygotowania dokumentacji (od 2 do 4 tyg.)
  • ograniczenie do minimum zasobów ludzkich Klienta
 
Copyright SIGMA 2017