Akwizycja, Vanselling

 

Przeznaczenie modułu 

Zadaniem aplikacji jest wsparcie pracy sprzedawców wykonujących zadania poza siedzibą firmy. W rezultacie zastosowania programu PRESELL, kadra zarządzająca jest w stałym kontakcie z rozproszonym działem handlowym, co pozwala na bieżąco śledzić wyniki. Ponadto, posiadając nieprzerwany dostęp do aktualnych informacji spływających z terenu łatwiej podejmuje się właściwe decyzje.

Teraźniejszość i przyszłość to mobilne komputery Zastosowanie mobilnych komputerów wspartych nowoczesnymi technologiami przesyłu danych GSM zautomatyzowało ten proces pozbawiając go istotnych wad. Handlowiec posługujący się palmtopem wraz z aplikacją mobilną PRESELL może wykonywać obecnie szereg operacji na podstawie aktualnych danych pobranych z systemu informatycznego firmy, np. zbierać zamówienia od klientów, kontrolować ich zadłużenie, wystawiać faktury VAT, jak również rejestrować przyjętą zapłatę (KP). Bardziej efektywne wykorzystanie pracy przedstawicieli handlowych stało się możliwe dzięki szybkiej wymianie informacji pomiędzy firmą a przedstawicielami. Operacje wykonywane przez handlowców mogą być zapisywane w module CRM w celu dalszej analizy. Aplikacja mobilna PRESELL podczas wizyty rejestruje położenie geograficzne i czas trwania wizyty. Informacja ta pozwala w module CRM śledzić graficznie pracę handlowców. System PRESELL został napisany w nowoczesnym narzędziu programistycznym pozwalającym na uruchomieniu aplikacji na różnych mobilnych systemach operacyjnych takich jak Android, Windows Mobile, PalmOS oraz na klasycznej desktopowej wersji Windows.

Korzyści dla użytkownika:

  • Oszczędność czasu przy wystawianiu faktur i innych dokumentów.
  • Możliwość natychmiastowego rozpoczęcia realizacji zamówienia, tuż po przyjęciu go przez przedstawiciela.
  • Uzupełnienie dokumentacji papierowej przepływem danych w postaci elektronicznej zapewnia minimalizację błędów jakościowych i ilościowych.
  • Bardziej wydajna praca sprzedawcy.
  • Eliminacja możliwości nadużyć.
  • Lepsze planowanie załadunków.
  • Skrócenie czasu rozliczeń w centrali firmy.
  • Zwiększenie efektywności czasu pracy sprzedawcy.
  • Pełna informacja o zadłużeniach, udzielanych kredytach kupieckich – eliminacja nietrafionych kredytów.
Copyright SIGMA 2017