ABI Business Intelligence

 

Narzędzia klasy Business Intelligence obejmujące „inteligentne systemy eksploracji danych” (Data Mining), diametralnie zmieniły sposób pozyskiwania i analizy danych w ramach systemów informowania kierownictwa i wspomagania podejmowania decyzji.Hurtownie Danych (Data Warehouse), które są źródłem danych dla systemów analityczno- raportujących dają użytkownikowi bezpośredni dostęp do danych. Zarząd firmy czy kierownicy poszczególnych działów za pomocą przyjaznego interfejsu mogą w prosty sposób bez pośrednictwa działu IT analizować dane i przygotowywać własne raporty.


Kontroling

Głównym zadaniem systemu ABI jest uporządkowanie raportowania strategicznego i operacyjnego, uproszczenie zarządzania informacjami gromadzonymi w przedsiębiorstwiei dostarczenie analiz kontrolingowych wspomagających podejmowanie decyzji.

Tworzenie analiz bez pomocy działu IT

System ABI posiada unikalny interfejs. Poruszanie się po systemie jest intuicyjne nawet pomiędzy najbardziej zaawansowanymi analizami. Wybrane analizy są wyświetlane w bardzo czytelnej, graficznej formie. Umożliwia to samodzielne tworzenie analiz i kart wyników, definiowanie miar wyliczeniowych, tworzenie nowych wymiarów i miar w sposób dla Ciebie dogodny i według Twojego uznania.

 


Dostosowanie do potrzeb Klienta

Analizy opracowywane są według struktury danych oraz obszarów biznesowych firmy. Każdy moduł tematyczny – sprzedaż, zaopatrzenie, magazyn, rozrachunki, analizy finansowe – posiada standardowe analizy plus możliwość budowania własnych analiz z predefiniowanych w systemie miar, wymiarów i faktów. Dzięki takiemu rozwiązaniu system spełnia potrzeby klientów, którzy mają specyficzne wymagania lub przyzwyczajenia. Odpowiednio skonfigurowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb analizy z poszczególnych modułów tematycznych ABI, stanowią przestrzeń analityczną zbudowaną na fundamencie hurtowni danych.Ocena kondycji przedsiębiorstwa

System ABI pozwala m.in. na: analizę zyskowności produktów, określenie kluczowych klientów w poszczególnych branżach, śledzenie poziomu rabatów w podziale na: klientów i produkty, sprawdzanie stopnia wykonania planów, przewidywanie nieprawidłowych zachowań lub transakcji. Dodatkowo wspomaga prognozowanie, badanie trendów, określanie procentowych udziałów oraz wyszukiwanie zależności między danymi.

Korzyści dla użytkownika z posiadania ABI:

 • Dostarczenie aktualnej i zrozumiałej informacji zarządczej wielu odbiorcom.
 • Zmniejszenie pracochłonności przy tworzeniu raportówi analiz.
 • Prezentacja i kontrola bieżącej sytuacji firmy.
 • Odciążenie pracy systemów źródłowych.
 • Wsparcie realizacji planowania i kontrolingu przedsiębiorstwa.
 • Kontrola i prognozowanie płynności firmy.
 • Podwyższenie poziomu wykorzystania systemówi informacji.
 • Możliwość skupienia uwagi na analizie danych, a niena ich pozyskaniu.
 • Uzyskanie efektu motywacji przez informację.
 • Uniezależnienie systemu analitycznego firmy odzmian systemów źródłowych.
 • Uproszczenie infrastruktury informatycznej dedykowane jraportowaniu.
 • Odciążenie pracy głównego systemu produkcyjnegofirmy.
 • Szybkie i elastyczne reagowanie na potrzeby analityczneróżnych odbiorców.
 • Zbieranie i gromadzenie informacji finansowychi zarządczych ze spółek zależnych.
Copyright SIGMA 2017