Funkcjonalność

Unicore Produkcja

 

System Unicore Produkcja należy do najlżejszych i najbardziej przyjaznych dla użytkownika narzędzi wspomagających zarządzanie produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwach. Rozwiązanie bazuje na sprawdzonym oprogramowaniu Symfonia linii Premium i Forte. Główne cele realizowane przez Unicore Produkcję to:

 

Obliczanie terminu realizacji zamówienia.

 

Unicore Produkcja już na etapie wprowadzania zamówienia kalkuluje przybliżony termin realizacji całego zamówienia biorąc przy tym pod uwagę stany magazynowe wyrobów oraz czas potrzebny na wykonanie ilości każdego wyrobu umieszczonego na zamówieniu obcym. Czas jest wyliczany dla każdej pozycji, dzięki temu natychmiast widać, które pozycje są najbardziej czasochłonne. Bezpośrednio z poziomu zamówienia można wygenerować zlecenia na wykonanie odpowiednich ilości wyrobów.

 

Obliczanie planowanego i rzeczywistego kosztu wytworzenia.

 

Szybka kalkulacja kosztów pozwala na określenie technicznego kosztu wytworzenia wyrobu dla różnych wielkości partii. Uwzględniamy koszt robocizny, pracy maszyn, widełki cenowe zakupu materiałów

 

Cena może być pobierana z magazynu lub z tabeli cen dostawców.

 

Parametry pracy systemu określają algorytm kalkulacji i odpowiednie narzuty kosztów. - podział prac na gniazda robocze. Stanowiska robocze są dociążane według kolejki zamówień. Respektowane są różne dobowe czasy pracy dla różnych stanowisk. Możliwa jest zmiana priorytetu realizacji zamówień.

 

Obliczanie zapotrzebowania na zasoby: materiały, półfabrykaty, pracowników, maszyny.

 

Do każdego materiału można zdefiniować dowolne zamienniki, również jednostronne. Każdy materiał ma domyślnego dostawcę. Generator zamówień podpowiada ile materiałów i od kogo należy zamówić aby zachować płynność produkcji na podany zakres dat. Inną opcją pracy jest zamawianie według najtańszego dostawcy albo według najkrótszego czasu dostawy (lead days).

 

Wspomaganie rozliczenia księgowego produkcji w toku.

 

Operacje księgowe związane z produkcją w toku są dokonywane bezpośrednio z modułu produkcyjnego i umieszczane są jako polecenia księgowania w buforze FK.

 

Copyright SIGMA 2017