Zarządzanie Zasobami, Majątek Przedsiębiorstwa

Majątek Trwały 


Moduł wspomaga ewidencję przydzielania majątku trwałego i wyposażenia pracownikom przedsiębiorstwa. Umożliwia przypisanie odpowiedzialności za wyposażenie konkretnej osobie. Każdy pracownik ma stały dostęp do bieżącej informacji o przydzielonych elementach wyposażenia i środkach trwałych oraz każdej zmianie w tym zakresie.

 

Majątek Trwały:


 • wpływa na zmniejszenie kosztów serwisu środków trwałych i wyposażenia
 • ułatwia obsługę procesu rozliczenia się z przydzielonego wyposażenia i środków trwałych
 • pozwala na zmniejszenia pracochłonności procesu inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia użytkowanego przez pracowników
 • podnosi poczucie odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie przedsiębiorstwa

 

 

 


 

 

Zamówienia Wewnętrzne


Moduł wspiera proces obiegu zamówień wewnętrznych. Pracownicy korzystający z modułu zgłaszają zapotrzebowanie jako tzw.: klienci wewnętrzni wobec działów świadczących usługi wewnątrz przedsiębiorstwa, najczęściej rolę tę pełnią działy administracji. Zamówienia od pracowników są ewidencjonowane w systemie i kierowane – zgodnie z polityką organizacji do realizacji lub akceptacji i realizacji. Obszary których mogą dotyczyć zamówienia to m.in.: zapotrzebowanie na materiały biurowe, marketingowe (foldery, broszury, gadżety), usługi (czyszczenie klimatyzacji, pranie wykładzin, malowanie itp.) dokumenty (zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach) i można dowolnie dostosować do specyfiki danego przedsiębiorstwa.

 

Zamówienia Wewnętrzne umożliwiają:

 

 • uproszczenie i usprawnienie obsługi zamówień wewnątrz firmowych
 • ograniczenie kosztów realizacji zamówień wewnętrznych i kontrolę potrzeb zgłaszanych przez pracowników
 • szybki dostęp do informacji o statusie i terminie realizacji zamówienia
 • usprawnienie pracy przełożonych 

 

 

 


 

 

Zasoby Organizacji


Moduł umożliwia realizację procesów organizacji w zakresie dostępu pracowników do określonych zasobów przedsiębiorstwa, zwłaszcza gdy dostęp do tych zasobów wymaga akceptacji innych osób dysponujących zasobem. Ogólność pojęć i mechanizm obiegu akceptacji pozwala na zastosowanie modułu w bardzo specyficznych scenariuszach, tak aby zapewnić kontrolę dostępu pracowników do ograniczonych czy też wrażliwych zasobów organizacji.

 

Zasoby Organizacji umożliwiają:

 

 • zwiększenie bezpieczeństwa i optymalizację kosztów w zakresie dostępu pracowników do zasobów firmy
 • kontrolę dostępu pracowników do zasobów firmy
 • precyzyjne informowanie kadry kierowniczej o przydzielonych pracownikom dostępach do zasobów (raporty, zgodne ze standardami organizacyjnymi ISO)

 

 


 

 

Telefonia 


Moduł wspomaga obsługę limitów i rozliczeń wykorzystania telefonów służbowychpoprzez dystrybucję wśród użytkowników informacji o limitach, dostarczanie bilingu, rozliczenie kosztów telefonów, rejestrację wniosków o akceptację w przypadku przekroczenia limitów oraz procesu ich akceptacji przez przełożonych. Ułatwia rejestrację i kontrolę kosztów pracowniczych związanych z użytkowaniem przez pracownika telefonu stacjonarnego i komórkowego. 


Telefonia pozwala na:

 

 • zarządzanie kosztami rozmów telefonicznych komórkowych i stacjonarnych poprzez wprowadzenie limitów, rejestrację i rozliczanie bilingów pracowników
 • usprawnienie obsługi limitów pracowniczych dzięki automatycznej dystrybucji informacji i kontroli limitów
 • sprawne generowanie informacji kosztowej w postaci raportów
 • zwiększenie komfortu obsługi pracowników poprzez udostępnienie pracownikowi informacji o limitach i billingach

 

 

 


 

 

Ewidencja Pojazdów 

 


Moduł wspomaga ewidencję przebiegu pojazdów firmowych jak i prywatnych wykorzystywanych dla celów służbowych. Umożliwia, we współpracy z modułem Forte Delegacje Krajowe, przydzielanie pojazdów firmowych na czas wyjazdów służbowych.

 

Ewidencja Pojazdów wpływa na:

 

 • kontrolę wydatków na pojazdy firmowe lub użytkowane przez pracowników
 • optymalizację kosztów
 • uproszczenie naliczania ryczałtów za użytkowanie auta prywatnego do celów służbowych

 

 


 

 

Help Desk IT

 

Moduły przydatny w każdej firmie posiadającej infrastrukturę IT dostępną dla ogółu lub dużej liczby pracowników. Pozwala na zarządzanie procesem obiegu informacji i zadań z zakresu wewnątrz firmowych usług IT. Umożliwia samodzielną i łatwą rejestrację zgłoszeń przez klienta wewnętrznego. Zgłoszenia trafiają natychmiast bezpośrednio do pracowników świadczących usługi serwisowe IT dla pozostałych działów firmy. Wszystkie zgłoszenia oraz wynikające z nich działania są ewidencjonowane, a do informacji o statusie zgłoszenia ma dostęp na bieżąco zainteresowany Użytkownik.

 

Help Desk IT:


 • usprawnia pracę przedsiębiorstwa
 • minimalizuje ryzyko dużych awarii w obszarze IT, zgłoszenia problemów i awarii są rozwiązywane na bieżąco
 • usprawnia działalność działów IT (rejestracja, ewidencja i priorytetyzacja zgłoszeń)
 • umożliwia lepsze planowanie i komfort pracy poprzez możliwość osobistej kontroli nad przebiegiem obsługi zgłoszenia przez zgłaszającego problem pracownika

 

Copyright SIGMA 2017