Analiza i Informacja Zarządcza

Kontroling

 


Moduł dostarcza narzędzi do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o przebiegu procesów gospodarczych w oparciu o metody rachunkowości zarządczej. Wielowymiarowa analiza danych pozwala na ocenę rentowności prowadzonych działań w dowolnych przekrojach np. wg działu centrów kosztów lub projektów. Rozwiązanie umożliwia monitorowanie realizacji planów finansowych w odniesieniu do wybranej wersji budżetu.Sprzyja decentralizacji zarządzania operacyjnego: dzięki systemowi uprawnień możliwe jest udostępnianie informacji zgodnie z potrzebami różnych szczebli zarządzania, z dowolnego miejsca w firmie lub poza nią poprzez strony www. Natychmiastowy dostęp do informacji zarządczych, obejmujący dowolny przedział czasowy odciąża dział kontrolingu od przygotowywania raportów na żądanie. Automatyczne zasilenie danymi z systemu oraz łatwość tworzenia raportów i analiz (nie wymaga ręcznego tworzenia i wypełniania arkuszy Excela) wpływa na podniesienie motywacji i komfortu pracy. 

 

Współpracuje z pozostałymi modułami systemu: Forte Finanse i Księgowość, Forte Handel w zakresie gromadzenia niezbędnych informacji.

 

Kontroling umożliwia:

 

 • realizację strategii przedsiębiorstwa zgodnie z założeniami
 • monitoring i sterowanie realizacją celów strategicznych i operacyjnych firmy
 • planowanie i kontrolę kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa
 • redukcję kosztów dzięki możliwości wprowadzenia rachunku ośrodków odpowiedzialności
 • wzrost przychodów poprzez optymalne wykorzystanie i alokację zasobów
 • obniżenie ogólnych kosztów poprzez eliminację kosztów niegospodarności
 • wzrost efektywności pracy przedsiębiorstwa poprzez redukcję „wąskich gardeł” i wprowadzenie systemów motywacyjnych
 • podniesienie motywacji menedżerów poprzez decentralizację zarządzania

 

 


 

 

Analizy Finansowe


Rozwiązanie pozwalające wykonać szeroko rozumianą analizę finansowo-ekonomiczną przedsiębiorstwa – od typowych zagadnień rachunkowości finansowej, takich jak: Rachunek Zysków i Strat czy Bilans, po analizy zarządcze, w tym m.in., różnego rodzaju raporty przychodowo-kosztowe w dowolnym układzie przedmiotowo-podmiotowym. Moduł ułatwia definiowanie dowolnych wskaźników finansowych i ekonomicznych pomocnych w monitorowaniu kondycji przedsiębiorstwa. Rozwiązanie umożliwia również tworzenie arkuszy rozliczeń kosztów pośrednich niezbędnych do rozliczeń produkcji, czy różnego rodzaju kalkulacji wynikowo-ofertowych. Dodatkowo analizie podlegają również rozrachunki, gdzie można wykonać szereg zestawień, np. wiekowanie czy zestawienia należności, które mogą być pomocne w procesie windykacyjnym. Dzięki wbudowanemu rozwiązaniu w arkusz kalkulacyjny MS Excel można w łatwy, szybki i wygodny sposób wykorzystywać wszystkie jego funkcje. Tworzyć gotowe wzory raportów, modelować dane, budżetować. Dodatkowy mechanizm integracji z modułem finansowo-księgowym pozwala na natychmiastowe i automatyczne pobieranie danych, co zwiększa szybkość, bezpieczeństwo oraz eliminuje możliwość popełnienia błędu.

 

Analizy Finansowe to:

 

 • szybkie tworzenie wszelkich analiz, raportów i zestawień dla potrzeb wewnętrznych, jak również dla zewnętrznych instytucji finansowych
 • znaczne skrócenie czasu pracy potrzebnego na dotarcie do danych finansowych i przeprowadzenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie
 • elastyczne operowanie zgromadzonymi danymi w zależności od potrzeb użytkownika
 • zwiększenie komfortu pracy i wysoka skuteczność ochrony danych
 • natychmiastowa informacja, dzięki gotowym zestawieniom i raportom
 • modelowanie danych oraz rozbudowa funkcjonalności, dzięki współpracy z programem MS Excel

 

Copyright SIGMA 2017